De Natuurtalent Inspiratietuin voor Amsterdam

Het Natuurtalent is opgericht door Inge Slothouber, tuinvrouw en talent op het gebied van de inrichting van Groene Ruimtes voor particulieren en bedrijven in rond Amsterdam. Vanaf april 2018 pacht zij een stuk grond van 350 m2 bij MijnStadstuin (onderdeel van de Tuinen van West) en participeert hiermee in een netwerk van groene en innovatieve ondernemers.

Voorbeeldtuin
Op dit perceel wordt een tuin gemaakt die dient als inspiratie,- en voorbeeldtuin die een bijdrage levert aan voedselvoorziening d.m.v. het verbouwen van interessante en bijzondere voedselgewassen, het verhogen van biodiversiteit dmv ecologisch aantrekkelijke beplanting maar ook het ook belang van het opvangen van overtollig regewater wat door planten wordt omgezet in gezonde lucht. De tuin is een plek om natuurkennis en de kennis over duurzame inrichting van de buitenruimte over te dragen aan grote en kleine mensen. Ook laat de tuin zien hoe functioneel en eetbaar groen geintegreerd kan worden in een recreatieve omgeving

 Inspiratie

De tuin heeft als functie om inwoners van Amsterdam en opdrachtgevers van Het Natuurtalent te inspireren bij de invulling van de groene ruimte. Mensen vervallen regelmatig in saaie, reguliere tuinontwerpen met veel bestrating en harde materialen. Met onze inspiratietuin laten we zien hoe een groene ruimte:

 

  • waterdoorlatend is en in staat om regenwater op te slaan voor later gebruik
  • overtollig water en CO2 om kan zetten in gezonde lucht door de rijke beplanting
  • de biodiversiteit verhoogt door beplanting met ecologische meerwaarde
  • een oase vormt voor plant, mens en dier
  • vanuit organisch tuinbeleid ontwikkeld is zowel qua indeling, onderhoud als bemesting
  • uit milieuvriendelijke en innovatieve materialen bestaat voor de vervaardiging van terrassen, overkappingen en onbeplante secties van de tuin
  • geen gebruik maakt van tropisch hardhout (ook geen FSC)

 

Educatieve functie

Een gebouwtje wordt geïntegreerd in de tuin en dient als kantoor, atelier, loods en ontmoetingsplek. De tuin wordt voor Amsterdammers een centrum voor de uitwisseling van kennis en ideeën die bijdragen aan het bewustzijn dat respect, zorg en verantwoordelijkheid voor de natuur en biodiversiteit de basis vormen voor een gezonde samenleving.

Door het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten brengt het Natuurtalent mensen dichter bij de natuur waardoor welbevinden en sociaal functioneren positief worden beïnvloed.

 

Sociale functie
Tot slot wordt de tuin ook een ontmoetings- en activiteitencentrum voor de verbinding tussen diverse bevolkingsgroepen: bijvoorbeeld (eenzame) ouderen, kinderen die niet veel buiten komen, mensen met een afstand tot deelname aan de maatschappij en de arbeidsmarkt en mensen met verslavingsproblemen. Voor dit doel wordt een terrasje met theetuin gecreëerd.
Voorbeeld van activiteiten:

. koken met ingrediënten uit de tuin (waar komt mijn voedsel vandaan)

. samen werken in de tuin

. composteren

. tuincursussen, workshops en lezingen

 Artikel over de Inspiratietuin: https://www.echo.nl/tuinontwerpster-wil-laten-zien-hoe-het-ook-kan-in-inspiratietuin-natuurtalent/

De Natuurtalent Inspiratietuin voor Amsterdam brengt Amsterdammers dichter bij de natuur

De ontwikkelingen van de tuin zijn ook te volgen via Facebook: https://www.facebook.com/talentnatuur

 inge@hetnatuurtalent.nl  06-14053748