Het Natuurtalent

www.hetnatuurtalent.nl

Inge Slothouber: 06-14053748

inge@hetnatuurtalent.nl

Ontwerp, aanleg en onderhoud van organische tuinen

Inrichting en aanleg dakterrassen, balkons en terrassen voor de horeca.

Aanleg groene daken

Interieurbeplanting voor bedrijven en instellingen

MijnStadstuin http://www.mijnstadstuin  is de locatie voor de werkplaats en modeltuin van Het Natuurtalent.

Met haar tuin wil Inge Slothouber Amsterdammers en potentiele klanten inspireren tot het aanleggen van groene, natuurlijke tuinen met minimale verharding en een inrichting van de buitenruimte die dusdanig is dat zij behalve voor mensen ook een habitat biedt aan vogels, kleine zoogdieren, insecten en amfibieën.

De afname van biodiversiteit is nog nooit zo dramatisch geweest.

Daar kun je wat aan doen!

Hoe? Word ook een Natuurtalent. Laat je inspireren…. In iedereen schuilt verborgen natuurtalent.

Vanwege de klimaatverandering hebben we te maken met steeds extremere weersomstandigheden. Een groene tuin met veel planten neemt regenwater op en zet het om in gezonde lucht. Planten zorgen voor verkoeling van de stad en biodiversiteit.

Natuurtalent Inspiratie tuin heeft een uitgekiend afwateringssysteem waarbij water kan worden opgevangen voor later gebruik en overtollig regenwater wordt afgevoerd.

De Natuurtalent Inspiratietuin is  “under construction”.

In de zomer van 2020 zal de officiële opening plaatvinden en gaan we van start met activiteiten in de tuin, zoals:

Natuurtalent dining. Plantaardig diner ter plekke bereid met gewassen uit MijnStadstuin

Verhuur tuin voor lezingen, workshops, voorstellingen en bedrijfsevents.

Wil je helpen in de tuin en je aanmelden als vrijwilliger?

Neem contact op via mail of app.

Het Natuurtalent wil mensen inspireren om ook fan van de natuur te worden.

De tuin hield voor het eerst open dag tijdens het Tree Fest op 3 november 2018, georganiseerd door De Pollinators

lees meer: https://www.thepollinators.org/treefest-line-up/de-natuurtalent-inspiratietuin

Begin 2018 stond er een artikeltje in de Echo (Amsterdams Stadsblad) over de tuin. Woest is de tuin wel… ledig al lang niet meer! https://www.echo.nl/tuinontwerpster-wil-laten-zien-hoe-het-ook-kan-in-inspiratietuin-natuurtalent/

Deze maand stond er een interview met Het Natuurtalent in de “vriendin”