Bloemmengsel zaden Vrijwilligersdag

Iedereen kan de natuur een handje helpen,ook in de stad. Een groene stad is belangrijk voor het opvangen van Co2 maar ook voor biodiversiteit. De stad is habitat voor vogels, kleine zoogdieren, amphibieen en insecten. Voor de bestuiving van planten zijn niet alleen bijen maar ook vlinders, vliegen en allerelei andere insecten verantwoordelijk. Veel bloemen die uitsluitend gekweekt worden voor “het oog” zijn hybride. Zeker eenjarigen die je bijvoorbeeld bij de grote bouwmarkten kunt kopen. Deze planten zijn niet alleen milieubelastend vanwege de wijze waarop zijn gekweekt worden, ook zijn ze nuteloos voor insecten. Dit zadenmengsel laat ziet dat planten die nuttig zijn voor ons ecosystem ook nog eens beeldschoon kunnen zijn. Mochten er nog vragen zijn met betrekking tot zaaien en verzorgen? Stuur dan een mail aan: inge@hetnatuurtalent.nl.

Boodschap van Medigran, de leverancier van de zaden:

Maatregelen om de vlinders en andere vliegende insecten te beschermen zijn hard nodig. Want veel bedreigde insectensoorten in kleine leefgebiedjes balanceren op de rand van uitsterven. MediGran heeft 4 mengsels ontwikkeld met voedsel- en waardplanten voor verschillende situaties om de vlinders een handje te helpen. Vlinders vliegen niet alleen in natuurgebieden, maar ook in bermen, parken, plantsoenen en tuinen. Het beheer van deze gronden is uitermate belangrijk. Wij adviseren het volgende beheer inzake overblijvende kruidenvegetaties: 2x per jaar maaien. De eerste keer in de eerste helft van juni, nadat de poppen van de vlinders op de grond terecht zijn gekomen en de 2de keer eind september, begin oktober. In het zaadzakje treft u het Vlinderbloemenmengsel VL-10 aan. Dit is een mengsel bestaande uit voornamelijk overblijvende inheemse planten met een sterke aantrekkingskracht op vlinders en andere vliegende insecten die belangrijk zijn voor biodiversiteit. Zaaien kan het best op de volgende manier: – De bovenste 2 tot 5 cm van de grond los en onkruidvrij maken. – De zaden uitstrooien. Eventueel kunnen de zaden gemengd worden met scherp zand om geode verdeling te krijgen. – Zaden licht aanharken, en in een droge periode voorzichtig beregenen. Meer wildbloemenmengsels en informatie over zaaien en beheer vindt u op de website: www.medigran.nl.